Logg inn

 

nyhet

Nyheter fra Gamlebyen historielag

På denne siden legger vi ut linker og stoff av mer dagsaktuell karakter - så sant de angår Gamlebyen og dens kultur, historie og miljø

Boka om Lokalhistorie ved Ekebergskråningen er i salg

HOVEDSTADENS GLEMTE STORHET

Av Per Olav Reinton

I beskjedne former markerer Oslo søndag 31.august at byen ble Norges hovedstad for sju hundre år siden.

Det betyr at Oslo fikk en politisk funksjon som byen fortsatt har, uavhengig av om landets konge i perioder har vært i København, Stockholm – eller London. Håkon V utnevnte prosten ved kongens kapell til kansler i 1314. Kansleren skulle disponere kongens segl ”til evig tid”. Det har betydd mye for landet siden.

Kansleren skulle lede kongens kontor, landets første regjeringskontor. Kanslertittelen forsvant ut av norsk administrasjon etter noen hundre år, men det som skjedde i 1314 ble en varig institusjonalisering av en pågående ideologisk prosess. Kongens embetsfunksjoner ble viktigere enn hans personlige egenskaper.

Det var økonomiske oppgangstider. De gamle høvdingene hadde kong Sverre knekt og erstattet med tjenestemenn. Et borgerskap vokste fram, skattelover ble til, landet ble en internasjonal aktør.

Historikeren Andreas Holmsen skriver i Norges Historie om denne tiden: ” – en rivende utvikling; vidtgående avtaler blir truffet, viktige institusjoner grunnlagt, og under det hele går en voldsom økonomisk og sosial omskapningsprosess. Liv og rørsle preger tiden; den ene følgerike begivenheten hekter seg på den andre, en forvirrende mengde av menn og makter trer fram og griper bestemmende inn i landets skjebne. Som resultat av det alt sammen får vi et nytt Norge – et nytt kongedømme, en ny kirke, et nytt samfunn.”

 

Intet mindre.

Kongsgården på Sørenga ble i tre hundre år det dynamiske sentrum i Norges storhetstid - fra 1050 til 1350. Av alle de ni ruinene i Oslos gamleby er restene av kongens residens de tristeste. De er knust av et lokomotivverksted som har satt seg på den en gang så rojale residensen slik at den nå bare er et hjørne av en mur som trassig stikker seg fram og sier: unnskyld, jeg er her er jeg også. På alle kanter står det skilt om ”Adgang Forbudt” fordi det er et anleggsområde for Jernbaneverket. Slik framstår Norges storhetstid i Oslo på dagen da den historiske begivenheten skal markeres.

Akershus ble etter hvert byens festning, som navnet sier, men den kongelige residensen lå på Sørenga. Kongsgården lå ved enden av handlegata Vestre strete –langs dagens Oslo gate omtrent. Inngangen var et porttårn med to meter tykke vegger.

Innenfor muren var det en husrekke, en steinhall nesten like stor som Håkonshallen i Bergen, hvor Håkon V giftet seg med Eufemia fra Rügen i 1299, og et staselig laftehus med flere etasjer, den såkalte ”Julehallen”. Her ble det feiret jul, for det var varmere i et laftet hus enn i steinhus.

Til feiringen julen 1302 hadde dronning Eufemia invitert broren sin som var en kjent minnesanger. Eufemia var i slekt med Eleanore av Aquitaine og Rikard Løvehjerte.

Eufemias bror, minnesangeren Wyzlaw den unge, er direkte og erotisk: ” - - velt meg om kull og vikle meg inn i elskovsknuter”, sang han. Tekstene er preget av godt humør og storsinn, og blir fulgt av harpe, lutt, fidel, sekkepipe, triangel, trommer og håndorgel.

Håkon IV Håkonsson var blitt utdannet ved katedralskolen i Hallvardskatedralen, og gikk over Vestre strete fra skolebenken til kongerollen på Sørenga, hvor han utmerket seg som aktiv utenrikspolitiker: datteren Kristina ble gift med prinsen av Castilla, han inngikk en fredsavtale med Novgorod, Ludvig 9. tilbød ham kommandoen over et korstog, paven ville ha ham til tysk-romersk keiser. Utlendingene kalte ham bene literatus. Det var i hans regjeringstid at fortellingen om Tristan og Isolde ble gitt ut som bok på norsk.

Oslo har vært flink til å skjule storhetstiden sin. Den fjerde utgaven av Oslo Byleksikon som kom ut til byjubileet i år 2000 hadde ikke med Eufemia som oppslagsord, selv om det er 5500 artikler som handler om andre ord. Av 2800 vei- og gatenavn i Oslo er det mindre enn 20 som berører landets storhetstid – altså mindre enn én prosent. Sett i lys av ruinrestene av kongsgården på Sørenga er behandlingen konsekvent – for så vidt.

 

Gamlebyen i Oslo

Tema-artikler

Aktiviteter

Oslo

Utbygging i Gamlebyen

Feiringer

Bygninger

Hospitalordenene

Industri

Ekebergskogen

Munch

 

Ellers i Gamlebyen

Bydel Gamle Oslo

Aktiv Skøyteklubb

Allround-NM på skøyter 1949 for damer

Allround-NM på skøyter 1963 for damer

Allround-NM på skøyter 1975 for damer

Allround-NM på skøyter 1988

Allround-NM på skøyter junior 1974 for herrer

Allround-VM på skøyter 1989, menn

Arctanderbyen

Bakerenga

Birigata (Oslo)

Bjørvikatunnelen

Bjørviklinja

Anne Brandfjeld

Diabas

Eikabergtinget

Ekebergbanen

Ekebergkleiva bevaringsområde

Ekebergparken holdeplass

Ekebergrestauranten

Ekebergskogen

Ekebergskrenten

Ekebergskråningen

Ekebergutvalget

Fafo

Sprint-NM på skøyter 1988

Sprint-NM på skøyter 1989

Sprint-NM på skøyter 2009

Sprint-NM på skøyter junior 1974

Sprint-NM på skøyter junior 1978

Sprint-NM på skøyter junior 2001

Sprint-VM på skøyter 1973

Sprint-VM på skøyter 1992

St. Halvards plass holdeplass

Stafett-NM på skøyter 1988