Logg inn

 

Planer

Utbyggingplaner og visjoner i Gamlebyen

I de 1000 årene Gamlebyen har eksistert har den stadig blitt nedrevet og ombygd. Nå er det store ting på gang: Operaen ble åpnet i 2008 - snart åpnes Bjørvikatunnelen. Det siste er startskuddet for en gigantisk utbygging av hele området. På toppen av dette kommer nå planene om en ny Follobane som skal gå tvers igjennom Gamlebyen. Her vil du finne informasjon (mest linker) om aktuelle regulerings- og utbyggingssaker i Gamlebyen

Ny Follobane gjennom Gamlebyen

Jernbaneverket har lagt frem (8.2.2010) Planprogram for Follobanen (se: ww.jernbaneverket.no/no/Prosjekter/Prosjekter/Oslo-S---Ski/Rapporter1/Planprogram-for-Follobanen/) - dvs. en plan om planleggingen av en ny jernbanelinje fra Oslo S til Ski. Byggestart for denne skal skje i 2013. Det skal bygges et dobbeltspor, som for det meste skal gå i tunnel til Ski, og skal muliggjøre toghastigheter opp til 240 km/t, dvs en reisetid på 11 minutter fra Oslo S til Ski.For Gamlebyen er alle tiltak som kan redusere bruk av bil hjertelig velkommen, men jernbaneutbyggerne ønsker å legge den nye togtraseen tvers i gjennom Gamlebyen - nok en gang. I planprogammet er det fremlagt to alternativer for trasee gjennom Gamlebyen:

  • A - Dyvekesvei - dvs at Follobanen føres under Minneparken ("Ruinparken") og videre under Dyvekes vei nordøst for Gamlebyen gravlund, og inn under Ekebergåsen
  • B - Loenga - dvs. at Follobanen føres ut av Oslo S via Østfoldbanens kulvert sammen med Østfoldbanen mellom Minneparken og Oslogate, og inn under Ekebergåsen

På Jernbaneverkets hjemmeside (se linken ovenfor) er det link videre til en mer detaljert rapport, se sidene 58 til 70 for nærmere informasjon - og kart, etc, men dette er ikke stoff som er lett å forstå. Det skal holdes informasjonsmøter i nær fremtid - kunngjøring om dette kommer i media.

Det som imidlertid er klart er at dette prosjektet - selv om det vil gagne miljøet og samfunnet - kan bety en trussel mot verdifulle og sårbare kulturminner i Gamlebyen. Vi må derfor følge med og - om nødvendig - slå alarm hvis planleggerne finner på noe som ikke tar hensyn til våre kulturskatter!   

Gamlebyen i Oslo

Tema-artikler

Oslo

Utbygging i Gamlebyen

Feiringer

Bygninger

Hospitalordenene

Industri

Ekebergskogen

Munch

 

LokalhistorieWiki

Gamlebyen (Oslo)

Alnafetgata

Alnagata

Arctanders gate (Oslo)

Baglerstredet

Birkebeingata (Oslo)

Bisp Nikolaus' kapell

Bispegata (Oslo)

Bispegata 12 (Oslo)

Bispegata 16 (Oslo)

Clemens' gate

Clemensallmenningen

Clemenskirken (Oslo)

Dyvekes bru

Dyvekes vei

Erik Schias plass

Gamlebyen gravlund (Oslo)

Gamlebyen historielag

Gamlebyen kirke

Gamlebyen og Grønland menighet

Gamlebyen skole (Oslo)

Gatene (Oslo)

Geilene (Oslo)

Hallvardskatedralen

Harald Hårdrådes plass

Hans Helgesen

Inges gate (Oslo)

Kanslergata

Klosterenga

Klostergata (Oslo)

Konows gate

Korbrødregården (Oslo)

Ladegårdshagen

Loenga

Loenga bru

Mariakirken (Oslo)

Middelalderens Oslo

Middelalderparken

Munkegata (Oslo)

Myklagard (Oslo)

Myklegardgata (Oslo)

Nonnegata (Oslo)

Nonneseter kloster (Oslo)

Nordre strete

Oslo bispeborg

Oslo bispegård

Oslo gate

Oslo gate 20

Oslo gate 6

Oslo gate 7

Oslo Hospital

Oslo kongsgård

Oslo ladegård

Oslo middelaldermuseum

Oslo torg

Rostockergata

Rostockgata

Saxegaardsgata

Saxegården

Schweigaards gate

Schweigaards gate 50 (Oslo)

St. Annas gildestue

St. Halvards gate

St. Halvards gate 28

St. Halvards plass (Oslo)

Sørenga

Tanta til Beate

Teglverket på Sørenga

Tomasgård (Oslo)

Treruinparken

Vestfoldgata (Oslo)

Vestre strete

Vikengata

Øra (Oslo)

Østfoldgata (Oslo)