Logg inn

 

Oslo rikshovedstad

Når ble Oslo rikshovedstad?

Det har nå blusset opp en debatt om Oslo (Gamlebyen) var Norges rikshovedstad for 700 år siden. Dette er kanskje kontroversielt fordi mange i Norge misliker Oslo sin status som hovedstad i dag. Men historiske kjennsgjerninger understøtter nettopp det at Oslo i løpet av kong Håkon den 5. Magnusson sin regjeringstid ble Norges rikshovedstad.

Oslo som rikshovedstad var tema for Hege Roaldsets hovedoppgave fra 1996. Hun presenterte denne på et foredrag for Gamlebyen historielag i 1998. Foredraget ble senere utgitt i Gamlebyen historielags skriftserie (nr. 7). Nedenfor gjengis et utdrag fra dette heftet:

Oslo blir rikshovedstad

Bildet av Oslo som residensby av underordnet betydning endres med Magnus Lagabøtes død i 1280. Magnus trettenårige sønn Erik, overtok tronen, mens tiåringen Håkon ble utnevnt til hertug. Håkon Magnusson valgte Oslo som sin residensby, i følge ham selv "den viktigste byen i vårt hertugdømme".

I 1299 døde kong Erik og i november det samme året ble Håkon Magnusson kronet til Norges konge. Heretter gjorde Oslo i stadig større grad Bergen rangen stridig som politisk sentrum.

I løpet av Håkon Vs 20 år som konge oppholdt han seg sju vintre i Bergen, fire i Oslo, og tre i Tønsberg. For seks av årene er vintersetet ukjent. Vi kjenner utstedelsesstedet til 125 av Håkons kongebrev. 55 av disse er utstedt i Bergen, 31 i Oslo, 27 i Tønsberg og 12 i Nidaros. Hvis vi utelukkende tar to av fem kriterier i betraktning, nemlig kongens vintersete og kongebrevenes utstedelsessted, ser det altså ut til at Bergen fremdeles var den viktigste kongelige residensbyen. Men dersom vi også legger de øvrige kriteriene til grunn - lokalisering av riksmøtene, valg av begravelsesby og kongelig byggevirksomhet - er det tydelig at Oslos posisjon som residensby ble kraftig styrket i løpet av Håkons regjeringstid.

Det har vært omdiskutert når den eldre kongsgården i tre ble erstattet med det anlegget i stein vi fremdeles kan se rester etter på Sørenga. En vanlig oppfatning har vært at det skjedde i Håkon Håkonssons regjeringstid etter den nevnte brannen i 1223 eller etter en brann i 1254. Arnved Nedkvitne fører imidlertid overbevisende argumenter for at det var Håkon Magnusson som satte i gang byggearbeidene etter at han ble hertug i 1280. Hertug Håkon var videre den som begynte borgbyggingen på Akersneset. Akershus nevnes for første gang i 1300, og av kildene går fram at kongens arkiv skulle oppbevares her. Omkring 1290 startet omfattende byggearbeid ved kongsgårdens kapell - Mariakirken. Da ombyggingen var avsluttet, anslagsvis i 1302, framsto Mariakirken som en mektig gotisk katedral - den tredje største kirken i landet. Håkon V innledet altså en omfattende byggevirksomhet i Oslo alt i sin tid som hertug.

Håkon V arrangerte to riksmøter. Det første fant sted i tilknytning til kongekroningen i 1299. Det hersker en liten usikkerhet om hvor kroningsseremonien ble gjennomført. Etter all sannsynlighet ble Håkon kronet i Oslo, men vi kan ikke helt utelukke Nidaros som kroningssted. Det andre riksmøtet hadde til formål å endre arvefølgen til fordel for Håkons døtre. Det ble avholdt i 1302 og fant utvilsomt sted i Oslo. I tillegg til riksmøtene er ni møter med rikspolitisk funksjon kjent fra Håkons regjeringstid. Oslo var arena for fire av dem, Bergen og Tønsberg for to hver, mens bare ett slikt møte ble lagt til Nidaros. Når det gjelder lokaliseringen av kongelige graver, ser det ut til at alt da Håkon planla ombyggingen av Mariakirken, var det hans mening at den skulle fungere som begravelseskirke for det norske kongehuset. Han åpnet for begravelser av en større del av kongefamilien, men reserverte tidlig det mest sentrale stedet i kirken til sin egen grav. I løpet av 1300-tallet ble minst to konger, Håkon V i 1319 og Håkon VI i 1380, gravlagt i Mariakirken. Videre fikk Håkon Vs dronning, Eufemia, hennes søster Sophie, og hennes far fyrst Wizlav sine gravsteder i Mariakirken. Seinere fulgte flere andre av Håkons etterkommere.

Oslos betydning som politisk sentrum var altså stadig økende etter at Håkon Magnusson gjorde byen til sin residensby. Men noen rikshovedstad kan vi ikke snakke om, dersom vi skal slutte i overensstemmelse med Knut Helles definisjon av Bergen som Norges første rikshovedstad. Som sagt var det på grunn av kanslerens tilknytning til byen at Helle anser Bergen for å ha vært Norges første hovedstad. Vi kan med andre ord ikke regne Oslo som rikshovedstad før et fast lokalisert sentraladministrativt organ var tilstede i byen.

Vi skal derfor se hva som skjedde med kanslerembedet i løpet av Håkon Vs regjeringstid.

Mariakirkens rolle

Fotografiet viser ruinene av Mariakirken og deler av Kongsgården - slik de tar seg ut på vinteren. I bakgrunnen skimtes Hovedøya.

 

I løpet av sin hertugstid opprettet nemlig Håkon et kapittel (et kollegium av prester) i Mariakirken under ledelse av en prost. Samtidig med at han ble kronet til konge i 1299, ga Håkon denne kirken gaver og tildelte den spesielle privilegier. Etter initiativ fra Håkon utstedte pave Clemens V i 1308 et privilegiebrev som skilte ut og organiserte 14 navngitte kirker, blant dem Mariakirken, i en egen kirkelig institusjon direkte underlagt paven og kongen. Denne institusjonen kalles den kongelige kapellgeistligheten. Formelt sett var kongskirken i Bergen den fremste av kirkene i kapellorganisasjonen, men Mariakirken i Oslo var tiltenkt en vel så viktig rolle. I 1314 bestemte nemlig kongen at prosten ved Mariakirken til evig tid skulle være rikets kansler. Kanslerembedet ble dermed knyttet til byen, ikke til kongen. Med kombinasjonen av kanslerembedet og prostedømmet i Mariakirken fikk Oslo et fast lokalisert sentraladministrativt organ, og minimumskravet for å kunne betegne Oslo som rikshovedstad er innfridd.

Rikshovedstaden Oslo fikk i første omgang ingen lang levetid. I 1319 døde Håkon V og hans etterfølger, dattersønnen Magnus Eriksson, var tronarving både i Sverige og i Norge. Med tida ble derfor hovedstadsfunksjonene flyttet ut av landet, og det var ikke før i 1814 at Oslo på ny ble rikshovedstad, nøyaktig 500 år etter Håkon Vs bestemmelse om at prosten i Mariakirken til evig tid skulle være rikets kansler.

Gamlebyen i Oslo

Tema-artikler

Oslo

Utbygging i Gamlebyen

Feiringer

Bygninger

Hospitalordenene

Industri

Ekebergskogen

Munch

 

Wikipedia-innhold

Bydel Gamle Oslo

Akrobaten

Aktiv Skøyteklubb

Allround-NM på skøyter 1949 for damer

Allround-NM på skøyter 1963 for damer

Allround-NM på skøyter 1975 for damer

Allround-NM på skøyter 1988

Allround-NM på skøyter junior 1974 for herrer

Allround-VM på skøyter 1989, menn

Alnaelva

Alnafetgata (Oslo)

Alnagata (Oslo)

Arctanderbyen

Aurskoggata (Oslo)

Baglerstredet (Oslo)

Bakerenga

Bakveien (Oslo)

Birigata (Oslo)

Birkebeingata (Oslo)

Bisp Nikolas' gate (Oslo)

Bjørvikatunnelen

Bjørviklinja

Bleikøya

Borggata (Oslo)

Anne Brandfjeld

Breigata (Oslo)

Brinken (Oslo)

Bryn

Brynsengfaret (Oslo)

Brynshøgda (Oslo)

Brynsveien (Oslo)

Byskauen

Bøgata (Oslo)

Christen Smiths gate (Oslo)

Clemens' gate (Oslo)

Dalehaugen (Oslo)

Danmarks gate (Oslo)

Diabas

Egedes gate (Oslo)

Egnehjemveien (Oslo)

Eikabergtinget

Eiriks gate (Oslo)

Ekeberg

Ekebergbanen

Ekebergbekken

Ekeberggårdene

Ekebergkleiva bevaringsområde

Ekebergparken holdeplass

Ekebergrestauranten

Ekebergskogen

Ekebergskrenten

Ekebergskråningen

Ekebergutvalget

Ekebergåsen

Elverumgata (Oslo)

Enebakkveien (Oslo)

Enerhaugen

Enerhauggata (Oslo)

Enerhaugkleiva (Oslo)

Enerhaugplassen (Oslo)

Ensjøsvingen (Oslo)

Ensjøveien (Oslo)

Erlings gate (Oslo)

Etterstad kolonihager

Etterstadgata (Oslo)

Evens gate (Oslo)

Fafo

Fellesstrekningen i øst

Fetsundgata (Oslo)

Filips gate (Oslo)

Flatengen (Oslo)

Flisberget (Oslo)

Fredrik Selmers vei (Oslo)

Fridtjovs gate (Oslo)

Friis' gate (Oslo)

Fyrstikkalléen (Oslo)

Galgeberg (gate)

Galgeberg (strøk)

Gamle velodromen (Oslo)

Gamlebyen gravlund

Gamlebylinjen

Grensesvingen (Oslo)

Grenseveien (Oslo)

Gressholmen

Gressholmen sjøflyhavn

Gruegata (Oslo)

Grønlia

Grønlikleiva (Oslo)

Grønlitunnelen

Grønvold Hageby

Grønvoll allé (Oslo)

Gråbeingårdene

Gunhilds gate (Oslo)

Hagegata (Oslo)

Havnepromenaden (Oslo)

Hedmarksgata (Oslo)

Heibergs gate (Oslo)

Heimdalsgata (Oslo)

Helga Helgesens gate (Oslo)

Helga Helgesens plass (Oslo)

Helsfyr

Helsfyr stasjon

Helsfyrtrikken

Herslebs gate (Oslo)

Hertug Skules gate (Oslo)

Hjaltlandsgata (Oslo)

Hollendergata (Oslo)

Holtangården (Oslo)

Hovin (Oslo)

Hovinbekken

Hovinbyen

Hurdalsgata (Oslo)

Hølandsgata (Oslo)

Håkons gate (Oslo)

Idrettslaget Frogg

Ingeborgs gate (Oslo)

Ingeniørveien (Oslo)

Inges gate (Oslo)

Innspurten (Oslo)

Interkulturelt Museum

Islands gate (Oslo)

Jarlegata (Oslo)

Jarlen kino

Jens Bjelkes gate (Oslo)

Jens Evensens plass (Oslo)

Jernbanetrappa (Oslo)

Johannesgata (Oslo)

Jordal

Jordal Amfi (1951)

Jordal Idrettsforening

Jordal Idrettspark

Jordal terrasse (Oslo)

Jordalgata (Oslo)

Justiskroken (Oslo)

Kampen

Kampen Hageby (Oslo)

Kampen Janitsjarorkester

Kampen kirke (Oslo)

Kampen menighetshus

Kampen park

Kampen skole (Oslo)

Kampen veteranorkester

Kampengata (Oslo)

Kampenjazz

Kampens Idrettslag

Kampentrikken

Karlsborgveien (Oslo)

Karoline Kristiansens vei (Oslo)

Kasaveien (Oslo)

Kavringen

Kjølberggata (Oslo)

Kjølbergs plass (Oslo)

Klosterenga

Klosterenga økologiboliger

Kolstadgata (Oslo)

Kommunal vei 4 (Oslo)

Kongshavn

Kongshavnveien (Oslo)

Kongsveien (Oslo)

Konows gate (Oslo)

Liste over kulturminner i bydel Gamle Oslo

Lakkegata (Oslo)

Langengen (Oslo)

Langleiken (Oslo)

Lena Hiorths plass (Oslo)

Lensmann Hiorths allé (Oslo)

Lille Ekeberg gård

Lillebergsvingen (Oslo)

Lillebergveien (Oslo)

Lindøya

Lodalsbruene

Magnus' gate (Oslo)

Malerhaugveien (Oslo)

Miljøbyen Gamle Oslo

Monrads gate (Oslo)

Motzfeldts gate (Oslo)

Munkegata (Oslo)

Munkegata holdeplass

Nakholmen

Nannestadgata (Oslo)

Nic Waals vei (Oslo)

Nittedalgata (Oslo)

Norderhovgata (Oslo)

Normannsgata (Oslo)

Numedalsgata (Oslo)

Nylandsveien (Oslo)

Odalsgata (Oslo)

Onsumslaget

Operagata (Oslo)

Opplandgata (Oslo)

Orknøygata (Oslo)

Oslo Hospital holdeplass

Oslo krets

Oslo Voksenopplæring Servicesenter

Sportsklubben Oslo-Odd

Ribbunggata (Oslo)

Riksvei 190

Ringgata (Oslo)

Rolf Hofmos gate (Oslo)

Rolf Hofmos plass (Oslo)

Rudolf Nilsens plass (Oslo)

Ryenbergveien (Oslo)

Samfunnsgata (Oslo)

Schweigaards gate (Oslo)

Schübelers gate (Oslo)

Sexes gate (Oslo)

Sigurds gate (Oslo)

Simensbrekka (Oslo)

Skedsmogata (Oslo)

Skipsfunnene i Sørenga

Smedgata (Oslo)

Smålensgata (Oslo)

Solørgata (Oslo)

Sommerfrydhagen

Sons gate (Oslo)

Sprint-NM på skøyter 1988

Sprint-NM på skøyter 1989

Sprint-NM på skøyter 2009

Sprint-NM på skøyter junior 1974

Sprint-NM på skøyter junior 1978

Sprint-NM på skøyter junior 2001

Sprint-VM på skøyter 1973

Sprint-VM på skøyter 1992

St. Halvards plass holdeplass

Stafett-NM på skøyter 1988

Stiklestadgata (Oslo)

Stupinngata (Oslo)

Støperibakken (Oslo)

Stålverkskroken (Oslo)

Stålverksveien (Oslo)

Surstoffveien (Oslo)

Svartdalstunnelen

Svartdalsveien (Oslo)

Sveriges gate (Oslo)

Sverres gate (Oslo)

Svingen (gård)

Svingen (Oslo)

Svovelstikka (Oslo)

Søndre Munkehagen

Sørenga (strøk)

Sørenga sjøbad

Sørli plass (Oslo)

Sørligata (Oslo)

Sørumgata (Oslo)

Teglverkskroken (Oslo)

Telemarksvingen (Oslo)

Thorbjørn Egners plass (Oslo)

Tiedemannsparken

Totengata (Oslo)

Trappa (Oslo)

Trelastgata (Oslo)

Trondheimsveien (Oslo)

Trysilgata (Oslo)

Tvetenveien (Oslo)

Tøyen hovedgård

Ullensakergata (Oslo)

Urtegata (Oslo)

Utdanningsetaten i Oslo

Utsikten (Oslo)

Vahls gate (Oslo)

Valhallveien (Oslo)

Valle (Oslo)

Valle Hovin

Valle Hovin Kunstgress

Valle Hovin stadion

Vallefaret (Oslo)

Vallhall Arena

Væringkleiva (Oslo)

Vålerenga Fotball

Vålerenga gård

Vålerenga park

Vålerenggata (Oslo)

Vålerengtunnelen

W.A. Wexels' plass (Oslo)

Wismargata (Oslo)

Østensjøveien (Oslo)

Østerdalsgata (Oslo)

Østfoldgata (Oslo)

Østkantavisa

Østre gravlund

Øvre Lodalen

Åkebergveien (Oslo)

Kategori:Bjørvika

Kategori:Ensjø

Kategori:Etterstad

Kategori:Gamlebyen (Oslo)

Kategori:Grønland (Oslo)

Kategori:Hovedøya

Kategori:Hovin (Oslo)

Kategori:Kværner (strøk)

Kategori:Skoler i bydel Gamle Oslo

Kategori:Tøyen

Kategori:Vålerenga