Logg inn

 

Årsmøter

Årsmøte 2015

Det innkalles til årsmøte tirsdag 14.april kl. 19 i Oslo Hospitals festsal. Innkalling og årsmelding følger vedlagt

GAMLEBYEN HISTORIELAG

Det innkalles til årsmøte tirsdag 14.april kl 19 i Oslo Hospitals festsal.

Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkalling

  2. Valg av møteleder

  3. Valg av referent

  4. Valg av person til å undertegne protokollen

  5. Årsmelding

  6. Regnskap og budsjett

  7. Valg.

  8. Fusjon med Oslo Selskab til diskusjon - med tanke på eventuelt vedtak til høsten

  9. Fellesrådsmøte med historielagene i Oslo tirsdag 6.oktober kl 19.

  10. Eventuelt.

Årsmeldingen er vedlagt nedenfor.

Camilla Plocinski Nilsen, Preben Winger, Håkon Gundersen og Per Olav Reinton tar gjenvalg. Jan Erik Heier, Else-Lydia Toverud og Lillan Moltzau Nordahl er på valg neste år.

Gamlebyen Historielag har opprettet en dialog med Stiftelsen Oslo Hospital, Foreningen Gamlebyen Kirke, Middelalder- Oslo, Oslo Selskab – og  Oslo Kommunes kulturetat.

Etter årsmøtet vil Per Olav Reinton innlede til diskusjon om hvilken rolle Gamlebyen Historielag skal ha framover.

Alle medlemmene er invitert til å delta for å få så godt grunnlag som mulig for arbeidet videre.

Per Olav Reinton

styreleder

GAMLEBYEN HISTORIELAG

Årsmelding april 2014 til april 2015

Foreningen har hatt 7 styremøter + 2 felles styremøter med Oslo Selskab, 1 heldags seminar med Middelalder-Oslo i Ladegården, 4 medlemsmøter, 1 folkemøte, en festival med Modus, og 1 kulturnatt med Oslo kommune.

Styret har bestått av Per Olav Reinton, leder, Preben Winger, nestleder, Lillan Moltzau Nordahl, kasserer og ansvarlig for medlemslistene, Jan Erik Heier, ansvarlig for nettsidene, Camilla Plocinski Nilsen, ansvarlig for facebook, Håkon Gundersen og Else-Lydia Toverud.

Medlemsmøtene

Tirsdag 30.9. kl 19 i Oslo Hospitals festsal:

Journalist og musiker Harald Fossberg: Historien om Svart Metall og Neseblod i Gamlebyen.

Black Metal har vært Norges viktigste kultureksport i ti år. Først Mayhem, som startet i 1984 og har fans verden over, så Burzum ed "Greven" Varg Vigernes, som ble dømt for drapet på en kollega fra Mayhem, og Darkthrone med albumet The Underground Resistance - pluss mange, mange andre. Noe kom ikke lenger enn til demo'ene sine, men lagde ettertraktet musikk.

Det er ikke mange som vet at det er Gamle Oslo som er musikksjangerens metropol. Til butikken Neseblod Records i Schweigaards gate - etablert i 2003 -  kommer det pilgrimmer fra hele verden. De kaller seg Blackpackers.

Tirsdag 4.11. kl 19 i Oslo Hospitals festsal:

Arkeolog Marianne Vedeler: Kulturhistorisk Museums gjemte samlinger fra Oslos gamleby.

I mange, mange år har det vært snakk om å få et museum til Gamlebyen, for å få fram noe av byens og landets historie som har ligget under jorda og er blitt gravd fram. Mye ligger fortsatt igjen, fra en til tre meter i bakken under oss. Men det som er funnet ligger bortgjemt - og kanskje bortglemt - på lagre rundt om i byen. Mye av det er i Lokomotivverkstedet på Sørenga. Det må spesialavtale til for å se gjenstandene.

Torsdag 2.12 kl 19 i Oslo Hospitals festsal:

Leif Gjerland presenterer sin nye bok: "Det var en gang i Oslo".

Leif Gjerland, utdannet lærer og journalist,  har vært informasjonsleder i Miljøbyen Gamle Oslo. Nå er han informasjonssjef i bydel Sagene. Han skriver hver uke i Aftenposten, og har gitt ut flere bøker om Oslos historie.

24.02 kl 19 i Oslo Hospitals Festsal:

Camilla Plocinski Nilsen: Fra trafikkmaskin til middelalderby. Ved å sette Gamlebyens utvikling på hodet - fra trafikkmaskin til middelalderby - viser Camilla Plocinski Nilsen en mindre kjent del av Gamlebyens historie. Ruiner fra middelalderen har blitt løftet fram og iscenesatt i offentlige parker, men likevel er ikke Gamlebyen så godt kjent som stedet hvor Oslo opprinnelig lå. Hva skyldes dette?

Camilla Plocinski Nilsen er styremedlem i Gamlebyen historielag, kulturhistoriker og har skrevet masteroppgave om Gamlebyen.

Kulturnatt i samarbeid med Oslo Kommune og Middelalder-Oslo.

Fredag 12. september 2014 ble det rullet opp en kriminalhistorie i Oslos gamleby - med startpunkt ved vannspeilet ved lokomotivstallen. Hit kom det en mann i 1181 som sa han var Eirik, bror til kong Sverre, og kongen godtok det. Han ble etterhvert satt til å styre i Vika, og hadde kongsgården på Sørenga som hovedkvarter i mange år.

Historien utvikler seg under vandring i Ekebergskrenten. For knapt ti år etter etter at han kom til Sørenga, ble han forgiftet under en middag i Tønsberg. Han døde etter noen dager i klosteret på Hovedøya. Kona hans og sønnen ble også drept.

I Sverres saga står det at det var "onde mennesker" som drepte Eirik kongssønn. Men det står ingenting om hvem de onde var. Med god hjelp fra kyndige medvandrere avslørte vi hvem morderne var denne kvelden.

Middelalderfestivalen Modus

ble arrangert med deltagelse fra Gamlebyen Historielag i dagene 22.- 24. august i Gamle Aker Kirke og Saxegaarden, med Unio Mystica – kvinnelige komponister – som tema, med utgangspunkt i den bysantinske Kassia og den tyske Hildegard von Bingen. Drevet av ønsket om å etablere et senter i Gamle Oslo som kan formidle middelalderens musikk på høyt nivå, opprettet  Gro Siri Ognøy Johansen festivalen i 1998 i miljøet rundt ruinene av Oslos gamleby. Hun er utdannet  i Paris, kjent fra blant annet Dialogos, og er fortsatt festivalens kunstneriske leder.

Politiske møter i Gamlebyen kirke

Den 13.11.13 fylte Historielaget Gamlebyen kirke i en diskusjon sammen med Foreningen Middelalder-Oslo, Oslo Selskab og Stiftelsen Oslo Hospital. Vi hadde innkalt byråd Hallstein Bjercke, bystyrerepresentant Marianne Borgen, og stortingsrepresentantene Jan Bøhler, Michael Tetzchner og Trine Skei Grande, under parolen: ”Oslos befolkning burde få gleden av et sted der folk kunne møtes og finne fellesskapet i sin ti tusen år gamle historie.”

Arrangørene lovte en oppfølging. Det skjedde 24.03.15, med tanke på kommunevalget.

Utgangspunktet er en NOU avgitt til Kulturdepartementet i 1991 om Oslo Middelaldermuseum, som slo fast at funnene fra utgravningene i Oslo - allerede da -representerte en nasjonal fellesverdi. Derfor ble kulturministeren også invitert, men hum kom ikke.

Det er kartlagt og delvis gravd ut en Middelalderby som hadde tre tusen innbyggere, kongelig residens, to av landets største kirker – Hallvardskatedralen og Mariakirken - og tre klostre – for dominikanere, fransiskanere og benediktere - med sterke bånd både til Østen og til fransk og italiensk kulturliv.

Den 30-01-14 åpnet Oslo Kommune det rekonstruerte Oslo Torg sammen med et fasademaleri av Middelaldertorget.

Presentasjonen av Middelalderbyen har vært utsatt lenge, i påvente av at andre prosjekter skulle løses. Men om fem år vil Jernbaneverket ha fullført Follobanen, som går tvers igjennom Middelalderbyen, og da er tidspunktet inne til å presentere stedet for Oslos befolkning, for landets innbyggere, og for turistene – for fullt.

I tillegg til riksantikvar Jørn Holme stilte følgende opp fra det politiske miljøet: Tone Tellevik Dahl fra Ap, Joakim Dyrnes fra SV, Camilla Wilhelmsen fra Frp, Espen Ophaug fra Venstre, Harald E.Nissen fra Miljøpartiet De Grønne, Håvard Øvregård fra Høyre.

Kulturetaten og vi

I denne perioden har det også vært møter med ledelsen i Kulturetaten i Oslo Kommune, etter et møte med byråden, hvor vi ba om støtte til informasjonssenter, skilting og guidebok – foreløpig uten annet resultat enn at vi er blitt lovt å bli tatt med på råd.

Oslo i april

Per Olav Reinton

styreleder

Gamlebyen i Oslo

Tema-artikler

Aktiviteter

Oslo

Utbygging i Gamlebyen

Feiringer

Bygninger

Hospitalordenene

Industri

Ekebergskogen

Munch

 

Ellers i Gamlebyen

Bydel Gamle Oslo

Aktiv Skøyteklubb

Allround-NM på skøyter 1949 for damer

Allround-NM på skøyter 1963 for damer

Allround-NM på skøyter 1975 for damer

Allround-NM på skøyter 1988

Allround-NM på skøyter junior 1974 for herrer

Allround-VM på skøyter 1989, menn

Arctanderbyen

Bakerenga

Birigata (Oslo)

Bjørvikatunnelen

Bjørviklinja

Anne Brandfjeld

Diabas

Eikabergtinget

Ekebergbanen

Ekebergkleiva bevaringsområde

Ekebergparken holdeplass

Ekebergrestauranten

Ekebergskogen

Ekebergskrenten

Ekebergskråningen

Ekebergutvalget

Fafo

Sprint-NM på skøyter 1988

Sprint-NM på skøyter 1989

Sprint-NM på skøyter 2009

Sprint-NM på skøyter junior 1974

Sprint-NM på skøyter junior 1978

Sprint-NM på skøyter junior 2001

Sprint-VM på skøyter 1973

Sprint-VM på skøyter 1992

St. Halvards plass holdeplass

Stafett-NM på skøyter 1988