Logg inn

 

Årsmøter

Årsmøte 2016

Det innkalles til årsmøte tirsdag 5.april kl. 19 i Oslo Hospitals festsal. Innkalling og årsmelding følger vedlagt

Dagsorden

  1. Valg av møteleder

  2. Godkjenning av innkalling

  3. Valg av referent

  4. Valg av person til å undertegne protokollen

  5. Årsmelding

  6. Regnskap og budsjett. Forslag om at medlemsavgiften høynes fra 200 til 300 kroner.

  7. Valg

  8. Eventuelt

Årsmelding til årsmøtet 5.april 2016

Det har vært holdt seks medlemsmøter, pluss felles styremøte med Oslo Selskab med tanke på samarbeid, og flere møter med kulturetaten i Oslo Kommune og informasjonssenter, skilting og guidebok.

Medlemsmøter

Tirsdag 15.09: Forskningsbibliotekar Harald Østgaard Lund: Bilder fra veikrysset Gamlebyen.

Tirsdag 06.10: Vertskap for Fellesrådet for historielagene i Oslo i Oslo Ladegård  hvor Gamlebyen Historielag, med facebook og nettsider, og Ladegården, ble presentert.

Tirsdag 13.10: Munch-museet – hva nå? I samarbeide med Oslo Selskab i Hallvardsalen Gamlebyen skole 

Tirsdag 10.11: Kværner Brugs tidlige historie

Tirsdag 01.12: Gunnar Børseth: Hva betyr prosjektet med den nye Follobanen for Gamlebyen? Julemøtet blir en ekstraordinær generalforsamling fordi den ordinære generalforsamlingen i våres av forskjellige årsaker ble amputert. Vi kommer tilbake til med en egen innkalling.

Tirsdag 23. Februar: Øystein Eike: Byarkivets kilder. Byens hukommelse.

Samarbeidet med Oslo Kommune

Gamlebyen Historielag mener at Oslos gamleby måt få et museum. Det ble presentert som et krav fra et samstemt folkemøte i Gamlebyen kirke 12.11.2013. Byråd Hallstein Bjercke, Trine Skei Grande, Marianne Borgen og Jan Bøhler var innledere. Det ble fulgt opp med et møte med Oslo Museums ledelse 21.01. 2014, og et møte med byråden, som mente at vi burde søke kulturetaten om midler.

Kulturetaten mottok en søknad fra oss den 30.06.2014, hvor vi ba om midler til et formidlingssenter, skilting og guidebok, og vi hadde flere møter med kulturetaten i året som fulgte, pluss et arbeidsseminar sammen med Foreningen Middelalder-Oslo 22.11-2014

Den 24.03 2015 hadde vi et nytt folkemøte i Gamlebyen Kirke med tanke på årets kommunevalg. I tillegg til riksantikvar Jørn Holme stilte følgende opp fra det politiske miljøet: Tone Tellevik Dahl fra Ap, Joakim Dyrnes fra SV, Camilla Wilhelmsen fra Frp, Espen Ophaug fra Venstre, Harald E.Nissen fra Miljøpartiet De Grønne, Håvard Øvregård fra Høyre,

Den 06.01. 2016 hadde styreleder, sammen med Odd Einar Dørum, leder for Foreningen Middelalder-Oslo, et møte med den nyvalgte byråden for kultur, idrett og frivillighet Rina Mariann Hansen, hvor vi la fram de samme ønskene som vi hadde presentert for den daværende byråd nesten to år tidligere: informasjonssenter, skilting og guidebok. Vi viste til FARO-konvensjonen, Europarådets rammekonvensjon for kulturarv, som påla det offentlige å ta de frivillige organisasjonene aktivt med i bevaringen av kulturarvens verdier.

Kulturetaten opprettet en prosjektgruppe, hvor Gamlebyen Historielag og Middelalder-Oslo møtte som rådgivere første gang 19.01.16, med tanke på å få åpnet et informasjonssenter i Oslo Ladegård som kunne være offentlig tilgjengelig fra våren 2017.

Gamlebyen Historielag 20 år

For å markere at Gamlebyen Historielag er 20 år, inviterte vi på forrige årsmøte på jubileumstur til York, men det meldte seg ikke nok deltakere.

I stedet inviterer vi sammen med Middelalder-Oslo, som er av samme årgang, til en jubileumsbankett i Fanehallen på Akershus den 23.september til en tre retters meny til tidsriktig musikk, dans og annen underholdning. Arrangementet er selvfinansierende, betalt av sponsorer og gjennom en kuvertpris på 950 kroner, med frist for påmelding 15.juni.

Valg

Camilla Plocinski Nilsen, Preben Winger, Håkon Gundersen og Per Olav Reinton ble gjenvalgt fram til våren 2017. 

Jan Erik Heier, Else-Lydia Toverud og Lillan Moltzau Nordahl er på valg, - og tar gjenvalg for to nye år.

 

På vegne av styret

Per Olav Reinton                                                                                                                                                                                                                             styreleder

 

Referat fra møtet:

Gamlebyen historielags årsmøte - tirsdag 5. april 2016 kl. 19.00 i Oslo Hospitals festsal.

Møtet startet med at historiker Margit Løyland fortalte om Hollenderkvartalet og hollendertiden i Norge. Etter dette foredraget startet årsmøtet. Det var 20 personer tilstede under årsmøtet.

Dagsorden:

   • Valg av møteleder.

Preben Winger ble valgt 

• Godkjenning av innkalling.

     Forslag om at medlemsavgiften høynes fra 200 til 300 kroner ble trukket av forslagsstiller før innkalling kom til godkjenning. Innkalling ble deretter godkjent

• Valg av referent

     Jan Erik Heier ble valgt.

• Valg av person til å undertegne protokollen

     Harald Askebakke ble valgt.

• Årsmelding.

    Årsmelding ble godkjent

• Regnskap og budsjett.

    Regnskap ble godkjent Budsjett for 2016 ble godkjent

• Valg

   Til styret ble foreslatt: Jan Erik Heier, Else-Lydia Toverud og Lilian Moltzau Nordahl.

   Alle enstemmig valgt for 2 år.

• Eventuelt.

Det ble en del diskusjon om hvordan øke medlemstallet i Historielaget Det ble ingen konklusjon, men det var ønskelig at alle gjør litt reklame for Historielaget i lokalmiljøet.Styret vil ha økning av medlemstallet som en sak det skal jobbes videre med.

Møtet ble avsluttet kl. 20.35

 

Jan Erik Heier                                                                Harald Askebakke

   Referent                                                                             Protokollist

 

Gamlebyen i Oslo

Tema-artikler

Aktiviteter

Oslo

Utbygging i Gamlebyen

Feiringer

Bygninger

Hospitalordenene

Industri

Ekebergskogen

Munch

 

Ellers i Gamlebyen

Bydel Gamle Oslo

Aktiv Skøyteklubb

Allround-NM på skøyter 1949 for damer

Allround-NM på skøyter 1963 for damer

Allround-NM på skøyter 1975 for damer

Allround-NM på skøyter 1988

Allround-NM på skøyter junior 1974 for herrer

Allround-VM på skøyter 1989, menn

Arctanderbyen

Bakerenga

Birigata (Oslo)

Bjørvikatunnelen

Bjørviklinja

Anne Brandfjeld

Diabas

Eikabergtinget

Ekebergbanen

Ekebergkleiva bevaringsområde

Ekebergparken holdeplass

Ekebergrestauranten

Ekebergskogen

Ekebergskrenten

Ekebergskråningen

Ekebergutvalget

Fafo

Sprint-NM på skøyter 1988

Sprint-NM på skøyter 1989

Sprint-NM på skøyter 2009

Sprint-NM på skøyter junior 1974

Sprint-NM på skøyter junior 1978

Sprint-NM på skøyter junior 2001

Sprint-VM på skøyter 1973

Sprint-VM på skøyter 1992

St. Halvards plass holdeplass

Stafett-NM på skøyter 1988