Logg inn

 

Årsmøter

Protokoll årsmøtet 28.mars 2017

Protokoll fra årsmøtet

Gamlebyen historielags årsmøte - tirsdag 28. mars 2017 kl. 19.00 i Oslo Hospitals festsal.

Møtet startet med at Gazi Øzcan holdt foredrag om «Fra sigøynere til norske rom». Etter dette foredraget startet årsmøtet. Det var  ­14 medlemmer tilstede under årsmøtet.

 

Dagsorden:

 • Valg av møteleder.

  Preben Winger ble valgt.

   

 • Godkjenning av innkalling.

 • Innkalling ble godkjent.

 

 • Valg av referent

Jan Erik Heier ble valgt.

 

 • Valg av person til å undertegne protokollen

  Camilla Plocinski Nilsen ble valgt.  

   

 • Regnskap og budsjett.

Regnskap for 2016 og budsjett for 2017 ble godkjent.

 

 • Bestemme årets kontingent.

  Forslag om å øke kontingenten til kr. 300 pr. år ble godkjent.

 

 • Valg

Til styret ble foreslått:

Håkon Gundersen  (1 år)

Tove Heggen Larsen (2 år)

Preben Winger (2 år)

Per Olav Reinton (2 år)

Alle enstemmig valgt.

          Ikke på valg, men sitter i styret: Lillan Moltzau Nordahl (1 år) og Jan Erik Heier (1 år).

 

Styret finner selv en valgkomite.

 

 • Diverse

Else-Lydia Toverud og Camilla Plocinski Nilsen gikk ut av styret, og fikk blomster for sin innsats.

 

Møtet ble avsluttet kl. 20.40

 

 

 

Jan Erik Heier                                                                                  Camilla Plocinski Nilsen

     Referent                                                                                           Protokollist

Gamlebyen i Oslo

Tema-artikler

Aktiviteter

Oslo

Utbygging i Gamlebyen

Feiringer

Bygninger

Hospitalordenene

Industri

Ekebergskogen

Munch

 

Ellers i Gamlebyen

Bydel Gamle Oslo

Aktiv Skøyteklubb

Allround-NM på skøyter 1949 for damer

Allround-NM på skøyter 1963 for damer

Allround-NM på skøyter 1975 for damer

Allround-NM på skøyter 1988

Allround-NM på skøyter junior 1974 for herrer

Allround-VM på skøyter 1989, menn

Arctanderbyen

Bakerenga

Birigata (Oslo)

Bjørvikatunnelen

Bjørviklinja

Anne Brandfjeld

Diabas

Eikabergtinget

Ekebergbanen

Ekebergkleiva bevaringsområde

Ekebergparken holdeplass

Ekebergrestauranten

Ekebergskogen

Ekebergskrenten

Ekebergskråningen

Ekebergutvalget

Fafo

Sprint-NM på skøyter 1988

Sprint-NM på skøyter 1989

Sprint-NM på skøyter 2009

Sprint-NM på skøyter junior 1974

Sprint-NM på skøyter junior 1978

Sprint-NM på skøyter junior 2001

Sprint-VM på skøyter 1973

Sprint-VM på skøyter 1992

St. Halvards plass holdeplass

Stafett-NM på skøyter 1988