Logg inn

 

Årsmøter

Protokoll årsmøtet 28.mars 2017

Protokoll fra årsmøtet

Gamlebyen historielags årsmøte - tirsdag 28. mars 2017 kl. 19.00 i Oslo Hospitals festsal.

Møtet startet med at Gazi Øzcan holdt foredrag om «Fra sigøynere til norske rom». Etter dette foredraget startet årsmøtet. Det var  ­14 medlemmer tilstede under årsmøtet.

 

Dagsorden:

 • Valg av møteleder.

  Preben Winger ble valgt.

   

 • Godkjenning av innkalling.

 • Innkalling ble godkjent.

 

 • Valg av referent

Jan Erik Heier ble valgt.

 

 • Valg av person til å undertegne protokollen

  Camilla Plocinski Nilsen ble valgt.  

   

 • Regnskap og budsjett.

Regnskap for 2016 og budsjett for 2017 ble godkjent.

 

 • Bestemme årets kontingent.

  Forslag om å øke kontingenten til kr. 300 pr. år ble godkjent.

 

 • Valg

Til styret ble foreslått:

Håkon Gundersen  (1 år)

Tove Heggen Larsen (2 år)

Preben Winger (2 år)

Per Olav Reinton (2 år)

Alle enstemmig valgt.

          Ikke på valg, men sitter i styret: Lillan Moltzau Nordahl (1 år) og Jan Erik Heier (1 år).

 

Styret finner selv en valgkomite.

 

 • Diverse

Else-Lydia Toverud og Camilla Plocinski Nilsen gikk ut av styret, og fikk blomster for sin innsats.

 

Møtet ble avsluttet kl. 20.40

 

 

 

Jan Erik Heier                                                                                  Camilla Plocinski Nilsen

     Referent                                                                                           Protokollist

Gamlebyen i Oslo

Tema-artikler

Oslo

Utbygging i Gamlebyen

Feiringer

Bygninger

Hospitalordenene

Industri

Ekebergskogen

Munch

 

LokalhistorieWiki

Gamlebyen (Oslo)

Alnafetgata

Alnagata

Arctanders gate (Oslo)

Baglerstredet

Birkebeingata (Oslo)

Bisp Nikolaus' kapell

Bispegata (Oslo)

Bispegata 12 (Oslo)

Bispegata 16 (Oslo)

Clemens' gate

Clemensallmenningen

Clemenskirken (Oslo)

Dyvekes bru

Dyvekes vei

Erik Schias plass

Gamlebyen gravlund (Oslo)

Gamlebyen historielag

Gamlebyen kirke

Gamlebyen og Grønland menighet

Gamlebyen skole (Oslo)

Gatene (Oslo)

Geilene (Oslo)

Hallvardskatedralen

Harald Hårdrådes plass

Hans Helgesen

Inges gate (Oslo)

Kanslergata

Klosterenga

Klostergata (Oslo)

Konows gate

Korbrødregården (Oslo)

Ladegårdshagen

Loenga

Loenga bru

Mariakirken (Oslo)

Middelalderens Oslo

Middelalderparken

Munkegata (Oslo)

Myklagard (Oslo)

Myklegardgata (Oslo)

Nonnegata (Oslo)

Nonneseter kloster (Oslo)

Nordre strete

Oslo bispeborg

Oslo bispegård

Oslo gate

Oslo gate 20

Oslo gate 6

Oslo gate 7

Oslo Hospital

Oslo kongsgård

Oslo ladegård

Oslo middelaldermuseum

Oslo torg

Rostockergata

Rostockgata

Saxegaardsgata

Saxegården

Schweigaards gate

Schweigaards gate 50 (Oslo)

St. Annas gildestue

St. Halvards gate

St. Halvards gate 28

St. Halvards plass (Oslo)

Sørenga

Tanta til Beate

Teglverket på Sørenga

Tomasgård (Oslo)

Treruinparken

Vestfoldgata (Oslo)

Vestre strete

Vikengata

Øra (Oslo)

Østfoldgata (Oslo)