Logg inn

 

Historielaget

Om Gamlebyen historielag

Gamlebyen historielag har som formål å verne om, og ta vare på, Gamlebyens kulturminner og 1000 år med byhistorie. Gamlebyen historielag ble stiftet 23. oktober 1996. Gamlebyen historielag ser det som viktig å skape interesse for, og spre kunnskap til bydelens innbyggere om den lokale historien. Alle som støtter vårt formål, og vil arbeide for vårt formål er velkommen til å bli medlem i Gamlebyen historielag!

Formidler av lokalhistorisk kunnskap

Gamlebyen historielag setter fokus på den opprinnelige Oslo bys 1000-årige historie. Oslos middelalder og tiden frem til reformasjonen i 1536 danner fundamentet i dette. Like viktig og interessant er tiden etter reformasjonen. I 1624 ble en stor del av Oslos befolkning flyttet til Christiania ved Akershus festning, men mange forsatte å bo i Oslo. I 1859 ble Oslo, som var navnet på Gamlebyen inntil 1925, en del av Christiania by - og den moderne byutviklingen tok til. Fra alle tidepoker er det bevart minner i Gamlebyen - ofte lag over lag. Dette kan være bygninger, gateløp, ruiner - eller dokumenter og andre kilder om livet i sitt mangfold: Kjærlighet og hat, krig og politiske intriger, rikdom, nød og fattigdom, dagligliv og viktige begivenheter. I sum gjør dette Gamlebyens historie til et skattkammer.

Historielaget sin arbeidsmåte er:

 • Medlemsmøter med foredrag eller omvisninger om Gamlebyens historie
 • Interessegrupper og spesielle prosjekter, f.eks. utstillinger og publikasjoner (skriftserien)
 • Innsamling, oppbevaring og analyse av historiske data og kilder
 • Påvirkning av myndigheter og utbyggere til å ta hensyn til Gamlebyens antikvariske skatter og kulturhistoriske særpreg
 • Opplysningsvirksomhet om Gamlebyens historie til media og interesserte. 

Gamlebyen - et historisk skattkammer

Det er få steder i Norge hvor det er så mye og spennende historie som i Gamlebyen i Oslo. Vi har over 1000 år med byhistorie. Helleristningene ved Sjømannsskolen viser at det har bodd mennesker her for ca 5000 år siden. Det var i Gamlebyen at startskuddet for det moderne Norge gikk: I 1851 startet byggingen av "Hovedbanen", som ble åpnet for togtrafikk til Eidsvold i 1854. Gamlebyen har alltid vært et trafikknutepunkt - alle veier leder til Gamlebyen. Derfor var stedet lenge Norges maktsenter. Men Gamlebyen har også vært et kraftsenter for norsk kultur- og åndsliv.

I dag er Gamlebyen kanskje mest kjent for sin middelalderby - for ruinene. Noen av disse forteller om en svunnen storhetstid, som nådde sitt høydepunkt under kong Håkon V Magnus, da Oslo ble rikshovedstad. Håkon Magnus ble kronet i Hallvardskirken i 1299 og giftet seg samme år med dronning Eufemia av Rûgen.

Tegningen (av tidligere byantikvar Kjeld Magnussen) er basert på et relieff på Frederik IIs sarkofag i Roskilde domkirke. Det er det tidligste, bevarte bilde av Oslo, slik byen kan ha sett ut tidlig på midten av 1500-tallet.

Ladegårdens historie inngår som ett av mange tema som står i fokus for Gamlebyen historielag virksomhet. Ladegården fikk sitt nåværende utseende i 1720-årene. Den rike patrisierenken Karen Toller var byggherre. Huset er bygget på restene av Bispeborgen som sto her i middelalderen. I 1999 ble en liten del av hagen fra 1700-tallet, Barokkhagen, som vist i forgrunnen på bildet, rekonstruert og åpnet. I middelalderen er stedet særlig knyttet til den mektige Oslo-biskopen Nikolas Arneson (1150-1225) og var da et arnested for mange politiske og militære aksjoner. Bisp Nikolas var en av lederne for baglerne og de lå i krig med birkebeinerne. Baglerne hadde allianser med danskene.

I Gamlebyen ligger historien i lag over lag - helt frem til vår tid. Historielaget er også opptatt av de nyere tidsperiodene, slik følgende bilde fra 1964 viser, av Gamlebyen Idrettsforenings (GIF) ishockeylag. GIF var åtte ganger Norgesmester i ishockey, i tiden 1946-1964.

Kontaktpersoner

 • Per Olav Reinton - styreleder - mob: 91348742  - email: per.olav@reinton.no
 • Jan Erik Heier - styremedlem - email: jan.erik.heier@gmail.com
 • Lillan Moltzau Nordahl - styremedlem - mob: 928 12 976 - email: lillan.m.n43@gmail.com
 • Camilla Plocinski Nilsen - styremedlem  - email: camilla.p.nilsen@gmail.com
 • Else Lydia Toverud - styremedlem - mob: 932 54 707 - email: e.l.toverud@farmasi.uio.no
 • Preben Winger - styremedlem - mob: 913 55 907 - email: preben.winger@bna.oslo.kommune.no
 • Håkon Gundersen - styremedlem - email: hg@morgenbladet.no 

Postadresse

Gamlebyen Historielag
Ekebergveien 1A
0192 Oslo

Gamlebyen i Oslo

Andre artikler innenfor samme seksjon

Tema-artikler

Oslo

Utbygging i Gamlebyen

Feiringer

Bygninger

Hospitalordenene

Industri

Ekebergskogen

Munch

 

LokalhistorieWiki

Gamlebyen (Oslo)

Alnafetgata

Alnagata

Arctanders gate (Oslo)

Baglerstredet

Birkebeingata (Oslo)

Bisp Nikolaus' kapell

Bispegata (Oslo)

Bispegata 12 (Oslo)

Bispegata 16 (Oslo)

Clemens' gate

Clemensallmenningen

Clemenskirken (Oslo)

Dyvekes bru

Dyvekes vei

Erik Schias plass

Gamlebyen gravlund (Oslo)

Gamlebyen historielag

Gamlebyen kirke

Gamlebyen og Grønland menighet

Gamlebyen skole (Oslo)

Gatene (Oslo)

Geilene (Oslo)

Hallvardskatedralen

Harald Hårdrådes plass

Hans Helgesen

Inges gate (Oslo)

Kanslergata

Klosterenga

Klostergata (Oslo)

Konows gate

Korbrødregården (Oslo)

Ladegårdshagen

Loenga

Loenga bru

Mariakirken (Oslo)

Middelalderens Oslo

Middelalderparken

Munkegata (Oslo)

Myklagard (Oslo)

Myklegardgata (Oslo)

Nonnegata (Oslo)

Nonneseter kloster (Oslo)

Nordre strete

Oslo bispeborg

Oslo bispegård

Oslo gate

Oslo gate 20

Oslo gate 6

Oslo gate 7

Oslo Hospital

Oslo kongsgård

Oslo ladegård

Oslo middelaldermuseum

Oslo torg

Rostockergata

Rostockgata

Saxegaardsgata

Saxegården

Schweigaards gate

Schweigaards gate 50 (Oslo)

St. Annas gildestue

St. Halvards gate

St. Halvards gate 28

St. Halvards plass (Oslo)

Sørenga

Tanta til Beate

Teglverket på Sørenga

Tomasgård (Oslo)

Treruinparken

Vestfoldgata (Oslo)

Vestre strete

Vikengata

Øra (Oslo)

Østfoldgata (Oslo)