Logg inn

Publikasjoner - Om Oslo

Etter at bestillingen din er registrert, mottar du en mail med en kode og anvisning som du kan bruke for å hente publikasjonen du har bestilt. Ta vare på koden. Har du mistet koden, kan du bare sende en mail til adressen: post@gamlebyen-historielag-oslo.no , og vi sender deg koden på nytt

 

Oslos oppkomst

bokomslag

Forfatter: Petter B Molaug

Hefte

Gamlebyen Historielag

Publikasjonsår: 0

ISSN: 1503-5751

Hva er hensikten for Oslo med å feire 1000 års byjubileum? Har oppkomsten av en by noen betydning for oss i dag? Og hvor sikkert er det at Oslo by virkelig er 1000 år gammel? Hva var hensikten med å etablere en by innerst i Oslofjorden på denne tiden, og hvilke forutsetninger var det for en slik bydannelse? Og til slutt, hvordan så denne byen ut?

Gamlebyen i Oslo

Rikshovedstaden Oslo

bokomslag

Forfatter: Hege Roaldset

Hefte

Gamlebyen Historielag

Publikasjonsår: 0

ISSN: 1503-5751

De største norske middelalderbyene Nidaros, Bergen og Oslo - og i mindre grad også Tønsberg, ble i en periode betegnet som rikshovedsteder, da riksadministrasjonen var knyttet til kongen personlig; hovedstaden var der kongen til enhver tid oppholdt seg. Hvilke kriterier la historikerne til grunn for definisjonen av kongelige makt- og administrasjonssentra? Heftet greier blandt annet ut om utviklingen av en riksomfattende norsk statsmakt, Oslo sin funksjon som rikshovedstad, og vi kan lære om når vi kunne anse Oslo for å være norges hovedstad.

Gamlebyen i Oslo

Heftene selges også på medlemsmøtene i Gamlebyen historielag. Du oppfordres samtidig til å sende en liten donasjon til Gamlebyen historielag.

Tema i skriftserien vår

Lov og rett

Barndom

Ordener

Om steder

Om Oslo

Litteraturen

Bebyggelse

Skole