Logg inn

Publikasjoner - Om steder

Etter at bestillingen din er registrert, mottar du en mail med en kode og anvisning som du kan bruke for å hente publikasjonen du har bestilt. Ta vare på koden. Har du mistet koden, kan du bare sende en mail til adressen: post@gamlebyen-historielag-oslo.no , og vi sender deg koden på nytt

 

Forstaden under Ekebergåsen

bokomslag

Forfatter: Lars Thue

Hefte

Gamlebyen Historielag

Publikasjonsår: 0

ISSN: 1503-5751

Her beskrives et mylder av hytter og hus. Eke-berg hadde blitt en av Kristianias mange arbeiderforsteder med mer enn 700 innbyggere. Hva skjedde egentlig i tiåret 1855-1865? Hvem eide de nye hus-ene, og hvem bodde i dem? Hvor kom disse 700 menneskene fra, og var Ekeberg et godt eller dårlig sted å bo? Dette er noen av de spørsmålene vi skal prøve å svare.

Gamlebyen i Oslo

Arupsgate i 1930-årene

bokomslag

Forfatter: John E. Abelson

Hefte

Gamlebyen Historielag

Publikasjonsår: 0

ISSN: 1503-5751

Arups gate - Oslo's Karl Johan. I Arupsgate fant en et miljø som bar preg av alminnelig god velstand, orden og disiplin. Gaten var hoved-sakelig bebodd av næringsdrivende, offentlig tjenestemenn og håndverkere. Dessuten var gaten den gang en trygg leke-plass i fritiden for barn og ungdom, som hadde naboskap med Gamlebyen skole og Bispegården. Totalt bodde det ca. 480 mennesker, herav ca. 60 barn og ungdom i gårdene som hadde adresse til Arupsgate. Av mange ble den kalt for Gamlebyens ”Karl Johan”. Da vi oppga vår adresse fikk vi stadig spørsmål om hvem denne ”Arup” var som hadde fått en gate oppkalt etter seg i Gamle-byen hvor gatenavnene hovedsakelig var preget av bydelens tusenårige historie.

Gamlebyen i Oslo

Heftene selges også på medlemsmøtene i Gamlebyen historielag. Du oppfordres samtidig til å sende en liten donasjon til Gamlebyen historielag.

Tema i skriftserien vår

Lov og rett

Barndom

Ordener

Om steder

Om Oslo

Litteraturen

Bebyggelse

Skole