Logg inn

Publikasjoner - Ordener

Etter at bestillingen din er registrert, mottar du en mail med en kode og anvisning som du kan bruke for å hente publikasjonen du har bestilt. Ta vare på koden. Har du mistet koden, kan du bare sende en mail til adressen: post@gamlebyen-historielag-oslo.no , og vi sender deg koden på nytt

 

Tiggerordener i de norske byene i middelalderen

bokomslag

Forfatter: Inger-Johanne Ullern

Hefte

Gamlebyen Historielag

Publikasjonsår: 2002

ISSN: 1503-5751

Skrevet av Inger-Johanne Ullern. Norsk klosterhistorie i middelalderen har vært tema for flere hovedoppgaver i historie ved universitetene de siste årene. Det er skrevet om Nonneseter i Oslo, om klostervesenet i Nidaros bispedømme, om Munkeliv i Bergen, om augustinerne i Norge og om cistercienserne i Norge. Dette heftet om Tiggerordener i de norske byene i middelalderen bygger på foredrag som Inger-Johanne Ullern holdt for Gamlebyen historielag 24. september 2002. Det gir en god innføring i de religi-øse institusjonene som satte sitt preg på blant annet middelalderens Oslo, det vil si Gamlebyen. Dagens Oslo Hospital, som ble opprettet rett etter Reformasjonen, kan spore noen av sine aner tilbake Fransikanerklosteret, en av de ordenene som omhandles i heftet.

Gamlebyen i Oslo

Heftene selges også på medlemsmøtene i Gamlebyen historielag. Du oppfordres samtidig til å sende en liten donasjon til Gamlebyen historielag.

Tema i skriftserien vår

Lov og rett

Barndom

Ordener

Om steder

Om Oslo

Litteraturen

Bebyggelse

Skole