Bestilling av Hefte:
Barndom i Oslo Ladegård

Pris ved posting: 75

Pris ved elektronisk nedlasting: = kr 0. Gå tilbake til skriftserien og velg Last ned PDF-versjonen.

Prisen inkluderer porto på kroner 45,-. Etter at betalingen er mottatt, sender vi deg trykksaken i posten. Ved posting må en oppgi navn og adresse (en registrering som vi forøvrig sletter fra databasen vår etter at trykksaken er ekspedert)

Husk at du får tildelt et referansenummer som du kan bruke ved senere henvendelser til oss om denne transaksjonen, og ellers for å laste ned trykksaken som en PDF-fil.

Heftene kan også kjøpes for kroner 30,- på våre medlemsmøter.