Om Gamlebyen historielag

Formidler av lokalhistorisk kunnskap

Gamlebyen historielag har som formål å verne om, og ta vare på, Gamlebyens kulturminner og 1000 år med byhistorie. Gamlebyen historielag ble stiftet 23. oktober 1996. Gamlebyen historielag ser det som viktig å skape interesse for, og spre kunnskap til bydelens innbyggere om den lokale historien. Alle som støtter vårt formål, og vil arbeide for vårt formål er velkommen til å bli medlem i Gamlebyen historielag!

Epost: post@gamlebyen-historielag-oslo.no

Postadresse: Gamlebyen Historielag, Ekebergveien 1A, 0192 Oslo

Kontaktpersoner:

  • Preben Winger -styreleder -  mob: 913 55 907 - email: preben.winger@gmail.com
  • Per Olav Reinton - styremedlem- mob: 913 48 742 - email: per.olav@reinton.no
  • Jan Erik Heier - styremedlem - email: jan.erik.heier@gmail.com
  • Nora Mortensen Workinn- styremedlem - email: nora.ing@hotmail.com
  • Bente Sylvia Clausen- styremedlem - email: bente@clausen.as
  • Karl Nafstad- styremedlem - email: karlnafstad@gmail.com
  • Dagny Gaertner Hovig - styremedlem - email: dg.hovig@gmail.com
;

|