Skrifter innen det valgte tema:

Heftene kan også kjøpes for kroner 30,- direkte på våre medlemsmøter

 

Barndom i Oslo Ladegård

bokomslag

Hefte

Forfatter: Jo Tenfjord

Forlag: Gamlebyen Historielag

Årstall: 2001

ISSN: 1503-5751

ISBN:

Last ned PDF-versjonen Få tilsendt i posten

Som nyfødt kom jeg til Oslo Ladegård, direkte fra klinikken, i august 1918. Mine foreldre hadde som nygifte bodd i Sorgenfrigaten, men da jeg meldte min ankomst, syntes de antagelig at strøket ikke ga de beste oppvekstvilkår for barn, og så ble det flytning til Ladegården med stor hage og rommelig plass inne. Min far bodde der til han døde i 1943, min mor til 1953. /r/n Jo Tenfjord (offisielt Johanne Marie Giæver Tenfjord) ble født i Oslo i 1918, og vokste opp i Ladegården, slik hun skriver om i dette heftet. Hun er utdannet bibliotekar, men det er forfatteren Jo Tenfjord som er berømt og høyt verdsatt. Hun er kjent for sin formidling av eventyr og myter, både egendiktede som Tulipanens hemmelighet (1992), gjendiktede - Den store gåten (1988) og fortellinger bygget på myter - Tre trylleord (1979). Hun er også kjent som oversetter av Astrid Lindgrens bøker til norsk – herav mange av Pipi-bøkene. Hun debuterte i 1941 under pseudonymet Guri Gla med boken Valsesommer. Hun har senere bl.a. utgitt Olav’s Potato Field (1968), Jørgen fra Helgeland (1973), Sistemann støtt (1987) og har redigert mange antologier for barn. Hun var medredaktør for Mitt skattkammer (10 bind, 1956) og norsk redaktør for Barndomslandet (8 bind, 1963-65). I 1956-65 var hun formann i Norsk Barnebokforum, fra 1966-74 formann i Den norske UNICEF-komité og formann i Kringkastingsrådet fra 1974-82. Allerede i 1949 ble hun tildelt Kulturdepartementets pris, det andre året den ble utdelt. Dette heftet om Barndom i Oslo Ladegård er basert på et kåseri som Jo Tenfjord holdt for Gamlebyen historielag, 16.februar 2001, i Oslo Ladegård. Hun har velvilligst gitt historielaget manuset hun brukte, noe vi setter stor pris på.

Gamlebyen i Oslo

Barndomsminner

bokomslag

Hefte

Forfatter: John E. Abelson

Forlag: Gamlebyen Historielag

Årstall: 2000

ISSN: 1503-5751

ISBN:

Last ned PDF-versjonen Få tilsendt i posten

For en tid siden foretok Gamlebyen historielag en rundspørring blant sine medlemmer som i hovedsak består av folk som har tilbrakt hele sitt liv, eller store deler av livet sitt i bydelen. Blant spørsmålene som deltagerne fikk var bl.a.: Nevn personer som du minnes godt, eller som har betydd noe spesielt for deg i din oppvekst her, eller senere i livet. I en rekke av navngitte personer var det ett navn som til manges overraskelse var framtredende, nemlig Biskop Johan Lunde. Med tiden har respekt og hengivelse for Biskop Johan Lunde vokst, ikke bare i Gamlebyen, men også i landet forøvrig. Jeg har forsøkt å finne bakgrunnen for hans store popularitet i Gamlebyen. Med utgangspunkt i hans egenhendig skrevet “Utsigt over mit Liv - Biskop Johan Lundes Vita” skal jeg forsøke å gi et bilde av denne personlighet, ikke som noen hel biografi, men som et erindringsbilde fra barndomstiden og fra stuevinduet i Arupsgate 16. Mange kjenner John E. Abelson som forfatteren av en varm og informativ artikkel i St. Halvard, i 1996 (s. 20-29), om "Et besøk i barndommens Gamlebyen", som skildrer det frodige gatelivet i Oslogate, med alle butikkene som den gang holdt til her, i 1930-årene. I dette heftet forteller John E Abelson om biskop Lunde og naboskapet til bispegården, slik han opplevde det i 1930-årene, da han var ung. John E. Abelson ble født i 1921. Foreldrene var svensker – datidens innvandrere i Gamlebyen. Han vokste opp i en leilighet i Arupsgate 16, sammen med fire søsken. Han tok merkantil utdannelse og gikk først inn i sin fars grossistfirma. Deretter ble han bankmann i Aker Sparebank. Etter mange fusjoner var dette blitt en del av Sparebanken Nor da han gikk av med pensjon. Han var da leder for bankens betalingsformidling til utlandet. Selv om han har bodd det meste av sitt voksne liv på Nordstrandshøgda, har han bevart interessen for, og kontakten med, Gamlebyen – dette blant annet som medlem av Gamlebyen historielag. Dette heftet skrev han i år 2000, inspirert av en utstilling som historielaget hadde i forbindelse med Oslo bys 1000-årsjubileum, om De eldres minner i Gamlebyen. Han har velvilligst gitt historielaget dette manuset, noe vi setter stor pris på.

Gamlebyen i Oslo

Sjekk status på bestilling

Referansenummer: