Skrifter innen det valgte tema:

Heftene kan også kjøpes for kroner 30,- direkte på våre medlemsmøter

 

Tiggerordener i de norske byene i middelalderen

bokomslag

Hefte

Forfatter: Inger-Johanne Ullern

Forlag: Gamlebyen Historielag

Årstall: 2002

ISSN: 1503-5751

ISBN:

Last ned PDF-versjonen Få tilsendt i posten

Skrevet av Inger-Johanne Ullern. Norsk klosterhistorie i middelalderen har vært tema for flere hovedoppgaver i historie ved universitetene de siste årene. Det er skrevet om Nonneseter i Oslo, om klostervesenet i Nidaros bispedømme, om Munkeliv i Bergen, om augustinerne i Norge og om cistercienserne i Norge. Dette heftet om Tiggerordener i de norske byene i middelalderen bygger på foredrag som Inger-Johanne Ullern holdt for Gamlebyen historielag 24. september 2002. Det gir en god innføring i de religi-øse institusjonene som satte sitt preg på blant annet middelalderens Oslo, det vil si Gamlebyen. Dagens Oslo Hospital, som ble opprettet rett etter Reformasjonen, kan spore noen av sine aner tilbake Fransikanerklosteret, en av de ordenene som omhandles i heftet.

Gamlebyen i Oslo

Sjekk status på bestilling

Referansenummer: