Skrifter innen det valgte tema:

Heftene kan også kjøpes for kroner 30,- direkte på våre medlemsmøter

 

Oslos oppkomst

bokomslag

Hefte

Forfatter: Petter B Molaug

Forlag: Gamlebyen Historielag

Årstall: 0

ISSN: 1503-5751

ISBN:

Last ned PDF-versjonen Få tilsendt i posten

Hva er hensikten for Oslo med å feire 1000 års byjubileum? Har oppkomsten av en by noen betydning for oss i dag? Og hvor sikkert er det at Oslo by virkelig er 1000 år gammel? Hva var hensikten med å etablere en by innerst i Oslofjorden på denne tiden, og hvilke forutsetninger var det for en slik bydannelse? Og til slutt, hvordan så denne byen ut?

Gamlebyen i Oslo

Rikshovedstaden Oslo

bokomslag

Hefte

Forfatter: Hege Roaldset

Forlag: Gamlebyen Historielag

Årstall: 0

ISSN: 1503-5751

ISBN:

Last ned PDF-versjonen Få tilsendt i posten

De største norske middelalderbyene Nidaros, Bergen og Oslo - og i mindre grad også Tønsberg, ble i en periode betegnet som rikshovedsteder, da riksadministrasjonen var knyttet til kongen personlig; hovedstaden var der kongen til enhver tid oppholdt seg. Hvilke kriterier la historikerne til grunn for definisjonen av kongelige makt- og administrasjonssentra? Heftet greier blandt annet ut om utviklingen av en riksomfattende norsk statsmakt, Oslo sin funksjon som rikshovedstad, og vi kan lære om når vi kunne anse Oslo for å være norges hovedstad.

Gamlebyen i Oslo

Sjekk status på bestilling

Referansenummer: