Skrifter innen det valgte tema:

Heftene kan også kjøpes for kroner 30,- direkte på våre medlemsmøter

 

Arups gate i 1930-årene

bokomslag

Hefte

Forfatter: John E. Abelson

Forlag: Gamlebyen Historielag

Årstall: 0

ISSN: 1503-5751

ISBN:

Last ned PDF-versjonen Få tilsendt i posten

Arups gate - Oslo's Karl Johan. I Arupsgate fant en et miljø som bar preg av alminnelig god velstand, orden og disiplin. Gaten var hoved-sakelig bebodd av næringsdrivende, offentlig tjenestemenn og håndverkere. Dessuten var gaten den gang en trygg leke-plass i fritiden for barn og ungdom, som hadde naboskap med Gamlebyen skole og Bispegården. Totalt bodde det ca. 480 mennesker, herav ca. 60 barn og ungdom i gårdene som hadde adresse til Arupsgate. Av mange ble den kalt for Gamlebyens ”Karl Johan”. Da vi oppga vår adresse fikk vi stadig spørsmål om hvem denne ”Arup” var som hadde fått en gate oppkalt etter seg i Gamle-byen hvor gatenavnene hovedsakelig var preget av bydelens tusenårige historie.

Gamlebyen i Oslo

Forstaden under Ekebergåsen

bokomslag

Hefte

Forfatter: Lars Thue

Forlag: Gamlebyen Historielag

Årstall: 1976

ISSN: 1503-5751

ISBN:

Last ned PDF-versjonen Utsolgt. Kun nedlastning

Her beskrives et mylder av hytter og hus. Eke-berg hadde blitt en av Kristianias mange arbeiderforsteder med mer enn 700 innbyggere. Hva skjedde egentlig i tiåret 1855-1865? Hvem eide de nye hus-ene, og hvem bodde i dem? Hvor kom disse 700 menneskene fra, og var Ekeberg et godt eller dårlig sted å bo? Dette er noen av de spørsmålene vi skal prøve å svare.

Gamlebyen i Oslo

Sjekk status på bestilling

Referansenummer: